Nota legal

Els drets de la propietat intel·lectual del contingut d’aquesta plana web pertanyen a Alegret Asesores S.L.

La reproducció, distribució, comunicació pública, comercialització o transformació no autoritzada d’aquest contingut, a no ser que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de Alegret Asesores S.L de conformitat amb la normativa vigent.

Igualment, totes les marques o símbols distintius de qualsevol categoria de continguts en aquesta plana web estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta plana web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que se’n derivin.

El tractament de dades de caràcter personal que es realitzi a través de aquesta plana web s’ajustarà a allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Alegret Asesores S.L realitzarà els esforços que siguin necessaris per evitar errors, i en el seu cas, esmenar-los tan aviat com sigui possible, no podent garantir la seva inexistència. Si trobeu algun error, si us plau notifiqueu-ho a l’adreça electrònica info@otsgestoria.com

Alegret Asesores S.L podrà efectuar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquesta plana web, així com en la seva configuració o presentació. L’accés a aquesta plana, així com l’ús que se’n pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva del usuari/ària.

Alegret Asesores S.L no es fa responsable de cap conseqüència, danys o perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’aquesta plana web o dels seus continguts, inclosos danys informàtics i la introducció de virus, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les que hagi de sotmetre’s l’estricte exercici de les seves competències.

La informació proporcionada a través d’aquesta plana web mitjançant resposta als contactes o suggeriments, o derivada de qualsevol base de dades, tenen un caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant.

Alegret Asesores S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços a tercers, als quals es pugui fer referència en aquesta plana web.

Síguenos

Subscríbete a nuestro boletín para recibir las novedades a tu email: