Ajudes i subvencions per a empreses i pimes de Catalunya

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

1. Pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6859

Data de publicació: 27/04/2015

Termini: 15/05/2015

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6859/1421340.pdf

 

2. Línia d’ajudes a iniciatives de reforç de la competitivitat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6858

Data de publicació: 24/04/2015

Termini: 18/06/2015

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6858/1421174.pdf

 

3. Ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6856

Data de publicació: 22/04/2015

Termini: 31/12/2016

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6856/1420675.pdf

 

4. Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6861

Data de publicació: 29/04/2015

Termini: 9/05/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6861/1421873.pdf

 

5. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408829.pdf

 

6. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

Vegeu el document:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408638.pdf

 

7. Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408710.pdf

 

8. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408682.pdf

 

9. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408676.pdf

 

10. Subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408825.pdf

 

11. Subvencions a produccions de teatre per a un muntatge en concret.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408805.pdf

 

12. Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6826

Data de publicació: 9/03/2015

Termini: 10/05/2015

Organisme oficial: Departament de Benestar Social i Família

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409539.pdf

 

13. Ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6826

Data de publicació: 9/03/2015

Termini: 10/05/2015

Organisme oficial: Departament de Benestar Social i Família

Vegeu el document:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409605.pdf

 

14. Subvencions per a  l’impuls de l’activitat empresarial en el municipi de Rubí.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: Núm. registre 022015010979

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 29/05/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Rubí

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&04/022015010979.pdf

 

15. Subvencions pel foment d’actuacions encaminades a la dinamització comercial de la ciutat de Sabadell en la modalitat de suport a l’associacionisme comercial per a l’any 2015.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: Núm. registre 022015010513

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 22/05/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Sabadell

Vegeu el document:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&04/022015010513.pdf

 

16. Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms per a la posada en marxa d’una activitat econòmica 2015.

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Núm. de butlletí: Núm. 65

Data de publicació: 7/04/2015

Termini: Consulteu l’art. 13

Organisme oficial: Ajuntament de la Seu d’Urgell

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2015_65_3161