Ajudes i subvencions per a empreses i pimes en àmbit estatal

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

1. Ajudes corresponents a les accions de dinamització de caràcter internacional Europa recerca, contemplades al programa estatal d’R+D+I orientada als reptes de la societat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 86

Data de publicació: 10/04/2015

Termini: 14/05/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3879.pdf

 

2. Ajudes per a la realització de projectes en el marc del Programa d’extensió de la banda ampla de nova generació.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 85

Data de publicació: 9/04/2015

Termini: 11/05/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3802.pdf

 

3. Ajudes a través del programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/08/pdfs/BOE-A-2015-3776.pdf

 

4. Ajudes a través del programa d’inversions d’empreses estrangeres en activitats d’R+D.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2015

Termini: 27/06/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4599.pdf

 

 

 

 

5. Ajudes per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l’any 2015.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 16/05/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4442.pdf

 

6. Ajudes per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals durant l’any 2015.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4443.pdf

 

7. Subvencions previstes en el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials als quals es considera exposats a un risc significatiu de «fuita de carboni».

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 95

Data de publicació: 21/05/2015

Termini: 3/06/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4315.pdf

 

8. Ajudes Injuve per a la creació jove, l’any 2015.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2015

Termini: 17/05/2015

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4600.pdf

 

9. Ajudes a la petita i mitja empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2015

Termini: 15/05/2015

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf

 

10. Subvencions per a l’any 2015, per a la formació de personal investigador en agroalimentació als centres de recerca agrària i alimentària INIACCAA (FPI-INIA), en el marc del subprograma estatal de formació del Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. del butlletí: 103

Data de publicació: 30/04/2015

Termini: 19/05/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4777.pdf