Responsable del tractament: ALEGRET ASESORES, S.L Corredoria d’assegurances

Autorització administrativa:  Autoritzada per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau administrativa J2790 Corredoria d’assegurances

CIF: B-25.704.024

Direcció: Avinguda Catalunya, 5

25500 – La Pobla de Segur (Lleida)

Telèfon: 973 680 396

Correu electrònic: info@segurosalegret.com

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en avant el Reglament General de protecció de dades o RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant la LOPDGDD), s’informa que EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT és el titular d’aquest domini.